Advokátní kancelář JUDr. Karel BOCEK
Pracovní právo
Věnujeme se také dlouhodobě pracovně právní problematice, zastupujeme zaměstnance i zaměstnavale v pracovně právních sporech.
AGENDA PRACOVNÍHO PRÁVA
sepisy všech smluv (darovací, kupní, směnné smlouvy, zástavy, předkupní práva, věcná břemena, zajišťovací převody práva apod.),
poradenství, zastupování před správními orgány a soudy,
žaloby na určení vlastnických práv k nemovitostem,
zastupování ve vkladových řízeních u katastrů nemovitostí,
Advokátní kancelář JUDr. Karel BOCEK, Lidická 613, 738 01 Frýdek Místek
NAPLÁNOVAT CESTU
CHCETE VYUŽIT NAŠÍCH SLUŽEB, KONTAKTUJTE NÁS
+420 731 167 383
bocek@akbocek.cz