Advokátní kancelář JUDr. Karel BOCEK
Naše kancelář
Advokátní kancelář JUDr. Karla Bocka, advokáta, je moderní a rozvíjející se advokátní kanceláří, jejímž hlavním cílem je chránit zájmy klienta a respektovat jeho práva. Důraz je kladen na vysokou odbornost poskytovaných právních služeb, která je prohlubována ve spolupráci s dalšími odborníky. Zajištění odbornosti je, při poskytování právních služeb nejdůležitějším faktorem, neboť platí „Duo cum faciunt idem, non est idem“ – když dva dělají totéž, není to totéž.
JUDr. Karel BOCEK
advokát, mobilní kontakt +420 731 167 383
Advokát JUDr. Karel Bocek absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1999 – 2004, získal titul Mgr., v letech 2004 – 2008 pracoval jako advokátní koncipient. Roku 2007 úspěšně dokončil státní rigorózní zkouškou rigorózní studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, předmětem rigorózní práce bylo trestní právo se zaměřením na obhajobu obhájcem v trestním řízení. Získal titul JUDr.
Od roku 2009 po složení advokátní zkoušky působí JUDr. Karel Bocek jako samostatný advokát.
V roce 2009 byla založena pobočka v Praze.
Jazyková vybavenost: anglický jazyk, německý jazyk, polský jazyk, slovenský jazyk.
Advokátní kancelář JUDr. Karla Bocka spolupracuje s dalšími advokátními kancelářemi při poskytování právních služeb, a to jak na území České republiky, tak v zahraničí.
V rámci této spolupráce je možno dohodnout s klienty poskytování právních služeb ve Slovenské republice, se spolupracující advokátní kanceláří v Bratislavě, a to za zvýhodněných podmínek pro klienta.
Mgr. Jiří JANÍK
spolupracující advokát
Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v letech 2004-2010. Od roku 2010 byl advokátním koncipientem v advokátní kanceláři JUDr. Karla Bocka.
Stal se advokátem v roce 2014.
Mgr. Pavel MÜLLER
advokátní koncipient, e-mail muller@akbocek.cz
Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2011 a od rok 2017. Od roku 2017 je advokátní koncipientem v kanceláři JUDr. Karla Bocka.
Advokátní kancelář JUDr. Karel BOCEK, Lidická 613, 738 01 Frýdek Místek
NAPLÁNOVAT CESTU
CHCETE VYUŽIT NAŠÍCH SLUŽEB, KONTAKTUJTE NÁS
+420 731 167 383
bocek@akbocek.cz