Advokátní kancelář JUDr. Karel BOCEK
Směnečné právo
Zákon směnečný a šekový patří mezi nejstarší právní předpisy předpisy u nás dosud platné a užívané. Upravuje zejména náležitosti směnek a šeků, odpovědnost ze směnečných a šekových závazků, převody cenných papírů a odráží i mezinárodní směnečné a šekové úpravy.
AGENDA SMĚNEČNÉHO PRÁVA
sepis směnek, soudní vymáhání směnečných pohledávek, zastupování směnečných dlužníků před soudy,
konzultace a revize směnečných pohledávek a závazků,
indosamenty směnek, blankoindosamenty apod.,
sepisy blankosměnek s blankosmnečnými vyplňovacími prohlášeními,
sepisy smluv zajištěných směnkami,
Advokátní kancelář JUDr. Karel BOCEK, Lidická 613, 738 01 Frýdek Místek
NAPLÁNOVAT CESTU
CHCETE VYUŽIT NAŠÍCH SLUŽEB, KONTAKTUJTE NÁS
+420 731 167 383
bocek@akbocek.cz