Advokátní kancelář JUDr. Karel BOCEK
Rozhodčí řízení
Tento zákon upravuje rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci a výkon rozhodčích nálezů. Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu nebo o nichž to stanoví zvláštní zákon, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud (rozhodčí smlouva). Provádíme dlouhodobě kvalifikované rozhodčí řízení završené exekučním titulem v podobě rozhodčího nálezu s doložkou právní moci a vykonatelnosti.
ŘÁDY SOUVISEJÍCÍ S ROZHODČÍM ŘÍZENÍM
VZOROVÉ DOKUMENTY V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ
Advokátní kancelář JUDr. Karel BOCEK, Lidická 613, 738 01 Frýdek Místek
NAPLÁNOVAT CESTU
CHCETE VYUŽIT NAŠÍCH SLUŽEB, KONTAKTUJTE NÁS
+420 731 167 383
bocek@akbocek.cz