Advokátní kancelář JUDr. Karel BOCEK
Pracovní právo
Upravuje zejména institut pozemkového vlastnictví, územního plánování, evidence nemovitostí nebo pozemkových úprav.
AGENDA PRACOVNÍHO PRÁVA
sepisy všech smluv (darovací, kupní, směnné smlouvy, zástavy, předkupní práva, věcná břemena, zajišťovací převody práva apod.),
poradenství, zastupování před správními orgány a soudy,
žaloby na určení vlastnických práv k nemovitostem,
zastupování ve vkladových řízeních u katastrů nemovitostí,
Advokátní kancelář JUDr. Karel BOCEK, Lidická 613, 738 01 Frýdek Místek
NAPLÁNOVAT CESTU
CHCETE VYUŽIT NAŠÍCH SLUŽEB, KONTAKTUJTE NÁS
+420 731 167 383
bocek@akbocek.cz