Advokátní kancelář JUDr. Karel BOCEK
Obchodní právo
Obchodní právo upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související, a zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství. Upravuje postavení obchodních společností a družstev.
AGENDA OBCHODNÍHO PRÁVA
právní poradenství, revize smluv, včetně právního zastupování před soudy v obchodně-právních věcech,
sepisování všech obchodněprávích smluv, smlouvy o dílo, mandátní smlouvy, smlouvy o tichém společenství, kupní smlouvy, smlouvy o přepravě věcí, obchodní zastoupení,
likvidace společností,
insolvence, oddlužení,
akcie, emise akcií, dluhopisy, obchodní podíly,
odpovědnost, ručení, závazky,
vymáhání a správa pohledávek, zajištění závazků,
zakládání obchodních společností, změny společenských smluv, změny statutárních orgánů a sídel společností,
komplexní zastupování obchodních společností,
převody obchodních podílů,
kapitalizace pohledávek,
exekuce, návrhy na výkon rozhodnutí, zastupování v exekučních řízeních,
Advokátní kancelář JUDr. Karel BOCEK, Lidická 613, 738 01 Frýdek Místek
NAPLÁNOVAT CESTU
CHCETE VYUŽIT NAŠÍCH SLUŽEB, KONTAKTUJTE NÁS
+420 731 167 383
bocek@akbocek.cz