Advokátní kancelář JUDr. Karel BOCEK
Správní právo
Patrně nejobsáhlejší odvětví veřejného práva. Jeho funkcí je regulovat společenské vztahy, které vznikají ve sféře a při výkonu veřejné správy, přičemž pod pojmem veřejná správa bychom měli rozumět správu věcí veřejných ve veřejném zájmu.
AGENDA SPRAVNÍHO PRÁVA
právní poradenství, zastupování před správními orgány a soudy
žaloby ve správním soudnictví,
stavební právo,
přestupky,
účelové komunikace,
správní delikty,
daňové řízení,
opravné prostředky,
Advokátní kancelář JUDr. Karel BOCEK, Lidická 613, 738 01 Frýdek Místek
NAPLÁNOVAT CESTU
CHCETE VYUŽIT NAŠÍCH SLUŽEB, KONTAKTUJTE NÁS
+420 731 167 383
bocek@akbocek.cz