Advokátní kancelář JUDr. Karel BOCEK
Trestní právo
Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které určuje jaké společensky škodlivé jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá.
AGENDA TRESTNÍHO PRÁVA
kvalifikované obhajoby v trestních a přestupkových řízeních,
právní zastupování poškozených v trestních adhezních řízeních,
poskytování právní pomoci v předsoudních i soudních stádiích trestního řízení,
odklony (podmíněné zastavení trestního řízení, narovnání apod.),
žádosti, návrhy, opravné prostředky (odpor, stížnost, odvolání), mimořádné opravné prostředky, (dovolání, stížnosti pro porušení zákona, obnovy řízení),
trestní oznámení,
přestupková řízení se zaměřením na přestupky na úseku provozu na pozemních komunikacích,
Advokátní kancelář JUDr. Karel BOCEK, Lidická 613, 738 01 Frýdek Místek
NAPLÁNOVAT CESTU
CHCETE VYUŽIT NAŠÍCH SLUŽEB, KONTAKTUJTE NÁS
+420 731 167 383
bocek@akbocek.cz