Advokátní kancelář JUDr. Karel BOCEK
Rodinné právo
Rodinné právo lze vymezit jako soubor právních norem upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Pojem rodina je v právních předpisech jen zřídkakdy definován, v českých tomu tak není nikde. Základním pramenem českého rodinného práva je zákon o rodině, ovšem v přijaté rekodifikaci soukromého práva jsou normy rodinného práva obsaženy přímo v novém občanském zákoniku.
AGENDA RODINNÉHO PRÁVA
právní poradenství,
zastupování při rozvodech manželství, výživných dětí, manželů, rozvedených manželů, neprovdaných matek apod.,
zastupování při vypořádání společného jmění manželů, vymáhání pohledávek z titulu dohod a rozhodnutí soudů,
sepisy dohod o úpravě poměrů k nezletilým dětem, dohod o vypořádání společného jmění manželů apod.,
komplexní zastupování v rozvodových řízeních (řízení o úpravu práv a povinností k nezletilým),
dětem, rozvod manželství, vypořádání SJM,
Advokátní kancelář JUDr. Karel BOCEK, Lidická 613, 738 01 Frýdek Místek
NAPLÁNOVAT CESTU
CHCETE VYUŽIT NAŠÍCH SLUŽEB, KONTAKTUJTE NÁS
+420 731 167 383
bocek@akbocek.cz